De-icing oppervlakken

Operationele veiligheid heeft de hoogste prioriteit. Vliegtuigen moeten in de winter vóór de start behandeld worden met speciale de-icingsmiddelen.

Daar waar de vliegtuigen worden gede-iced brengen wij speciale, stroeve, resistente en vloeistofdichte oppervlaktebeschermingslagen aan.

Toepassingsgebieden: beton- en asfaltoppervlakken.