Opruwen van asfalt, beton en ZOAB-verhardingen:

Maximale stroefheid met de Possehl opruwmethode, ook voor ZOAB

Uw gladde wegen snel weer veilig met de Possehl opruwmethode. Hoge en gelijkmatige stroefheid. Geschikt voor beton, asfalt en ZOAB. Direct berijdbaar.

Uw gladde weg snel weer stroef, ook ZOAB

Een glad wegdek verhoogt de kans op verkeersongevallen, vooral bij natte weersomstandigheden. Ook rijsporen of een versleten wegoppervlak brengen de verkeersveiligheid ernstig in gevaar. Possehl biedt een oplossing met de Possehl opruwmethode, grinding of grooving.

Snel, veilig en kostenbesparend herstel van de stroefheid

Door het wegdek op te ruwen met speciale oppervlakbewerkingsmachines, herstelt Possehl snel, veilig en kostenbesparend de stroefheid van uw gladde wegen. Wist u dat:

  • Possehl sinds de jaren ’80 met succes wegdekken heeft opgeruwd, zowel asfalt- als betondekken;
  • Het opgeruwde oppervlak direct berijdbaar is?

Ook voor het opruwen van uw ZOAB-verharding

Opruwen is geschikt voor verhardingen van beton en asfaltbeton. Ook beschikt Possehl over een speciale methode voor het opruwen van ZOAB-verhardingen. Voor betonwegen biedt Possehl nog 2 specifieke technieken: ‘grinding’ voor herstel van de stroefheidswaarde en ‘grooving’ om de waterafvoer te verbeteren.

Een gelijkmatige en hoge stroefheid, zonder beschadigingen

Het opruwen gebeurt volgens een uniek Possehl procedé. De wegverharding wordt bewerkt met speciale opruwmachines die zijn uitgerust met frezen. Zo ontstaat een gelijkmatige en hoge stroefheid, zonder beschadiging van uw wegdek.

Snelle uitvoering voorkomt lange verkeershinder

Opgeruwde oppervlakten kunnen direct worden bereden. De uitvoering kan bovendien onder elke weersomstandigheid plaatsvinden, waardoor nauwelijks verkeershinder optreedt.

Kostenbesparend de stroefheid verbeteren

Maximale verkeersveiligheid en minimale verkeershinder. Dat is wat u bereikt met de Possehl opruwmethode en met de grinding- en grooving-techniek. Kostenbesparende maatregelen, die uw wegdek weer voor langere tijd stroef maken.

Download de brochure "Het verbeteren van de stroefheid". Het verbeteren van de stroefheid Het verbeteren van de stroefheid

Download de brochure Het verbeteren van de stroefheid.