Snel en duurzaam wegdekonderhoud met Katfix emulsie-asfaltbeton

Emulsie-asfaltbeton: al na 1 uur berijdbaar

De EAB techniek is snel, efficiënt, milieuvriendelijk en maakt een einde aan langdurige afzettingen en wegomleidingen. Dat komt door de koude verwerking, de slimme uitvoeringsmethode -mixed in place- en het zuinige gebruik van materialen.

Rijspooruitvulling
Rijspooruitvulling
EAB voor herstel van de stroefheid
EAB voor herstel van de stroefheid
Mesh Track met EAB
Mesh Track met EAB
Mesh Track op beton
Mesh Track op beton

Koude verwerking van EAB bespaart energie

Emulsie-asfaltbeton is een asfaltmengsel, bestaande uit een mineraalaggregaat en een polymeer gemodificeerde bitumenemulsie en toevoegingen. De Katfix microdeklaag wordt dun en koud aangebracht en dat zorgt voor een lage milieubelasting. Een zelfrijdende machine mengt, doseert en brengt het EAB mengsel volgens de mixed in place methode met een speciaal geconstrueerde verdeelslede gelijkmatig op het wegoppervlak aan.

Minder hinder met de mixed in place methode

De mixed in place methode is snel en beperkt daardoor de verkeershinder. Tijdens de verwerking begint het breekproces van de bitumenemulsie. Dit proces gaat continue door, waarbij de bestanddelen zich onderling en aan het wegoppervlak hecht en het aandeel aan water wordt uitgestoten. Zo ontstaat binnen een tiental minuten een homogeen koud EAB mengsel.

Dag- of nachtproducties tot 7.000 m²

De verwerkingssnelheid van emulsie-asfaltbeton ligt op circa 4 km per uur. Afhankelijk van de verkeersituatie, de aan te brengen werkbreedte, het systeem en de vaklengte zijn dag- of nachtproducties tot 7.000 m² mogelijk. Omdat de EAB microdeklaag zeer dun is, hoeven putten, goten of trottoirbanden bovendien niet aan de nieuwe hoogte te worden aangepast.

Verdien uw onderhoudskosten terug met emulsie-asfaltbeton

Emulsie asfaltbeton scoort uitstekend op:

  • Verkeersveiligheid;
  • Milieubelasting (gering materiaalverbruik, hergebruik, laag energieverbruik, geen verwarmingsenergie);
  • Geluidshinder (lage geluidsbelasting);
  • Verkeershinder (er kan snel en ‘s nachts gewerkt worden);
  • De lange restlevensduur.

Door uitstel van groot onderhoud verdient u de kosten van onderhoud met Katfix EAB nagenoeg terug.

Possehl beschikt over de CE-norm

Possehl voert de EAB onderhoudswerkzaamheden uiteraard uit volgens de Standaard RAW bepalingen, het kwaliteitsmanagementsysteemcertificaat NEN-EN-ISO 9001:2008.

Product- en procesbeheersing gebeurt volgens de BRL-9320 en Possehl beschikt over een CE-markering volgens de EN 12273/2008. EN 12273 CE-Markering EN 12273 CE-Markering

Wilt u meer weten over de verschillende EAB technieken van Possehl en de voordelen wat betreft duurzaamheid?