POSSEHL VERKEER:

Emulsie Asfaltbeton

Uw wegdek in topconditie met Katfix emulsie-asfaltbeton (EAB). Snel en duurzaam wegdekonderhoud. Binnen 1 uur berijdbaar. Ideaal om groot onderhoud uit te stellen.

Meer weten over de samenstelling, verwerking en voordelen van EAB?

Rijspooruitvulling
Rijspooruitvulling
EAB voor herstel van de stroefheid
EAB voor herstel van de stroefheid
Mesh Track met EAB
Mesh Track met EAB
Mesh Track op beton
Mesh Track op beton

Duurzaam wegdekonderhoud met emulsie-asfaltbeton

Een verschraald wegoppervlak, spoorvorming, rafeling van ZOAB, scheurvorming… Voor deze beschadigingen aan wegdekken is emulsie-asfaltbeton (EAB) een snelle, duurzame en algemeen aanvaarde onderhoudsmaatregel voor asfaltverhardingen. Wist u dat:

  • de Katfix microdeklaag van Possehl al na 1 uur berijdbaar is.
  • u de onderhoudskosten van Katfix EAB door uitstel van groot onderhoud nagenoeg kunt terugverdienen?

Herstel en bescherming van wegdekken met Katfix EAB

Voor elk schadebeeld biedt Possehl de juiste emulsie-asfaltbetontechniek. Een microdeklaag van Katfix EAB – eventueel in combinatie met een oppervlaktebehandeling of profileerlaag – herstelt en beschermt asfaltverhardingen. Emulsie-asfaltbeton zorgt voor een geluidsarm, stroef en gesloten wegdekoppervlak en verhoogt de veiligheid en het rijcomfort.

Conserveren én onderscheiden met een gekleurde microdeklaag

Duidelijkheid of afwisseling in het verkeersbeeld creëert u met Katcolor. Deze kleurvariant van de microdeklaag van EAB is met name geschikt voor voetgangersgebieden, parkeer- en opstelvakken, fietspaden of busbanen. Ideaal voor een veilige verkeersafwikkeling en tegelijkertijd een reparatie- en conserveringsproduct.

ZOAB opwaarderen met EAB

Met emulsie-asfaltbeton als rafelingscorrigerende of levensduurverlengende maatregel kunt u ZOAB verhardingen opwaarderen, de rafeling tegengaan en groot onderhoud met 3 tot 4 jaar uitstellen. De stroefheid verbetert, de geluidsproductie neemt af, terwijl de drainerende eigenschappen nagenoeg intact blijven.

Scheurgevoelige verhardingsconstructies verbeteren

Een specifieke toepassing van EAB is het fixeren van een stalen wapening met een microdeklaag van emulsie-asfaltbeton en daarop een asfaltdeklaag. Geschikt voor zowel asfalt- als betonverhardingen. Het totaalsysteem gaat nieuwe scheurvorming tegen en kan groot onderhoud aan ernstig verzwakte wegconstructies uitstellen.

 

Een verantwoorde en rendabele exploitatie van uw wegen

Wist u dat emulsie-asfaltbeton uitstekend scoort op verkeersveiligheid, milieubelasting, geluidshinder, verkeershinder en de lange levensduur? Met de beproefde emulsie-asfaltbeton techniek van Possehl kunt u uw wegen verantwoord en rendabel exploiteren.

Download de brochure Katfix EAB, die de verschillende systemen beschrijft. Katfix EAB Katfix EAB

Wilt u weten welke specifieke EAB techniek van Possehl de oplossing is voor het schadebeeld aan uw wegdek?