shutterstock_442202479

Toplagen voor start- en landingsbanen

Toplagen voor start- en landingsbanen

Possehl Antiskid® kan worden toegepast op start- en landingsbanen, highspeed taxibanen en op asfalt- en betonoppervlakken. Het hightech-oppervlak biedt optimale veiligheid tijdens het starten en landen en biedt optimale bescherming waardoor het de optimale conservering van de bestaande verhardingsconstructie garandeert.

Al meer dan 130 start- en landingsbanen

Antiskid wordt al op meer dan 130 start- en landingsbanen van luchthavens in binnen- en buitenland toegepast en heeft zijn waarde als stroeve toplaag en als oppervlaktebeschermingslaag in technisch en economisch opzicht ruimschoots bewezen. Er zijn verschillende speciale bindmiddelen beschikbaar. Er worden onder andere mengsels van reactiehars en andere bindmiddelen gebruikt.

Levensduur & Eigenschappen

De gemiddelde levensduur van Possehl Antiskid®-bekledingen bedraagt 8-15 jaar en langer, afhankelijk van de gebruiksintensiteit. De belangrijkste eigenschappen van Possehl Antiskid® zijn:

  • Hoge frictiecoëfficiënt met µ > 0,75 op start- en landingsbanen en highspeed exit-taxibanen bij een nat oppervlak (bij een waterfilm van 1 mm en 95 km/uur met SAAB-Frictiontester).
  • Verminderd gevaar voor aquaplaning door drainage van het water onder de banden dankzij de uitgesproken macrotextuur van het oppervlak.
  • Aanzienlijk hogere effectieve drainagecapaciteit van de Antiskid-bekleding in vergelijking met grooving, bij gelijkblijvend hoge stroefheid over het gehele oppervlak.
  • Lokale doorbreking van de waterfilm (penetratie) door de uitgesproken microtextuur zorgt voor direct contact tussen de banden en het wegdek.
  • Voldoet aan ICAO-annex 14 met betrekking tot de eisen die aan de stroefheid worden gesteld.
  • Voldoet aan JAR-25 met betrekking tot een natte startbaan, die desondanks als droog kan worden geclassificeerd zodat de startbaan gewoon kan worden gebruikt (geen operationele beperking).
  • Bestand tegen kerosine, chemische gladheidsbestrijdingsmiddelen, hitte en stralen van turbinemotoren.
  • Besparing tot 80% op het gebruik van gladheidsbestrijdingsmiddelen mogelijk.
  • Langdurige positieve ervaringen op het gebied van operationele veiligheid sinds 1956 met meer dan 30 miljoen m² Antiskid.

De nieuwe International Runway Friction Index IRFI zal volgens NASA in de toekomst wereldwijd als algemeen geldend standaardcriterium voor de vergelijkbaarheid van stroefheidsmetingen op luchthavenverhardingen worden gebruikt.

Bij een directe vergelijking met andere bekledingen of bewerkte oppervlakken neemt Possehl Antiskid® met een IRFI-waarde van µ = 0,84 wereldwijd de eerste plaats in, zowel met betrekking tot de via verschillende meetmethoden vastgestelde textuurdiepte van de oppervlaktetextuur als met betrekking tot de frictiecoëfficiëntwaarden.

Neem direct contact op