micro_2

MicroAsfalt

Verleng de levensduur van uw weg met 7 tot 9 jaar!

MicroAsfalt is een unieke formule van Possehl die op een goedkope, snelle en eenvoudige wijze de levensduur van uw weg met 7 tot 9 jaar verlengt. Omdat MicroAsfalt, in tegenstelling tot asfalt, koud wordt bereid, voldoet het aan de normen van het klimaatakkoord.

Wat is MicroAsfalt?

MicroAsfalt is een mengsel van mineraalaggregaat (steenslag, brekerzand en stof), een gemodificeerde bitumenemulsie, een klein beetje cement en water.

Dit door ons eigen Duitse laboratorium ontwikkelde mengsel, wordt op locatie in een continu mengproces met één en dezelfde machine, koud bereid en verwerkt.

MicroAsfalt wordt gebruikt op zowel zwakke als intensief gebruikte verkeersgebieden als een gripverbeterende maatregel en om band-weggeluid te verminderen.

50% minder C02 uitstoot

MicroAsfalt wordt op locatie koud geproduceerd in tegenstelling tot warm asfalt. Daarnaast is het verbruik van primaire grondstoffen 80% minder dan bij warm asfalt.

Uit de Milieu Relevante Product Informatie (MRPI), blijkt dat de CO2 voetafdruk daardoor 50% lager is dan warm asfalt. Dat is gunstig voor het milieu.

Zo kunt u ondanks de stikstofproblematiek uw wegen blijven verbeteren en toch aan de eisen van het klimaatakkoord voldoen.

Na een uur weer open voor verkeer

MicroAsfalt heeft daarnaast een extreem korte verwerkingstijd. MicroAsfalt wordt in één arbeidsgang aangebracht, tenzij de weg moet worden voorbehandeld met een oppervlaktebehandeling of een profileerlaag moet worden aangebracht.

Binnen 1 uur na het aanbrengen kan de weg weer opengesteld worden voor het verkeer. Het afsluiten van de weg is soms zelfs niet noodzakelijk.

In combinatie met stalen wapening

Ernstig verzwakte wegconstructies hebben soms meer nodig dan een toplaag. Met MicroAsfalt kunt u stalen wapening fixeren waardoor nieuwe scheurvorming tegen wordt gegaan en u onderhoud van deze ernstig verzwakte wegen kunt uitstellen.

ZOAB Opwaarderen

Met MicroAsfalt als rafelingscorrigerende of levensduurverlengende maatregel, kunt u ZOAB verhardingen opwaarderen, de rafeling tegengaan en groot onderhoud met 3 tot 4 jaar uitstellen. De stroefheid verbetert, de geluidsproductie neemt af, terwijl de drainerende eigenschappen nagenoeg intact blijven.

Snel, goedkoop & bewezen

In de afgelopen 30 jaar hebben we al vele wegen mogen voorzien van een MicroAsfalt deklaag. Of het nu gaat om een snelweg, provinciale of lokale weg, als u op zoek bent naar een snelle, goedkope oplossing om uw weg de komende 7 tot 9 jaar op te waarderen is MicroAsfalt de oplossing.