Possehl: On top of it

Levensduurverlenging wegen

Een duurzame oplossing voor het wegdek

Levensduurverlenging wegen

Asfaltverharding gaat gemiddeld 20 jaar mee maar meestal zien we na 10 à 15 jaar dat de conditie van de onbehandelde asfaltverharding door weersinvloeden en gebruik afneemt. Er ontstaat rafeling,  craquelé, onvlakheden en / of scheurvorming. De wegbeheerder heeft als taak om deze problemen direct op te lossen, wat de planning soms in de war kan schoppen.

Possehl heeft diverse oplossingen waarmee u het wegdek preventief kunt onderhouden. De voordelen hiervan zijn dat werkzaamheden minder ad-hoc hoeven te worden uitgevoerd, het duurzamer is voor het milieu en levensduur en u flink kunt besparen op budgetten.

Verdubbel de levensduur van asfaltverharding

Possehl heeft verschillende preventieve onderhoudsmaatregelen die de levensduur van het wegdek, in het beste geval, zelfs kunnen verdubbelen. Dat betekent dat er maar één keer in de 40 jaar asfalt hoeft te worden aangebracht.

Om dit te bewerkstelligen, moeten we op een andere manier gaan denken. In plaats van ad-hoc problemen aan het wegdek te verhelpen, is dit lange termijn denken en plannen.

Dit levert u veel tijdswinst op en daarnaast zijn deze levensduurverlengende maatregelen ook nog eens gunstig voor uw budgetten en de CO2-uitstoot.

 

6 tot 10 keer goedkoper

Het aanbrengen van nieuw asfalt is een dure aangelegenheid, zeker als je daarbij alle indirecte kosten meerekent. Denk daarbij aan het schrijven van bestekken, het afzetten van de weg, tijdelijke markeringen aanbrengen, omleidingskosten en publicatiekosten. Daarnaast vergt het veel geduld van de weggebruiker aangezien wegen soms wekenlang niet berijdbaar zijn. Preventieve levensduurverlengende onderhoudsmaatregelen zijn over het algemeen 6 tot 10 keer goedkoper dan het aanbrengen van nieuw asfalt.

CO2 voetafdruk 50% lager dan warm asfalt

Op dit moment is de stikstofproblematiek een groot issue in de bouw. De hele sector is bezig met onderzoeken en het nemen van maatregelen om de CO2 uitstoot te verlagen.

Het gebruik van Microasfalt EAB en Everphalt verlengt de levensduur van de weg, wordt koud geproduceerd en is vele malen lager in het verbruik van primaire grondstoffen. Daarmee weten we de CO2 uitstoot ten opzichte van warm aangebracht asfalt met 50% te verlagen.

Binnen 1 uur kan de weg weer open

Een ander groot voordeel van preventief wegonderhoud is dat dit razendsnel gebeurt. Binnen één arbeidsgang wordt Microasfalt EAB of Everphalt aangebracht en de weg kan weer binnen 1 uur kan worden opengesteld voor verkeer. Het afsluiten van de weg is soms zelfs niet eens noodzakelijk.

Voordelen van preventieve onderhoudsmaatregelen

  • Is 6 – 10 keer goedkoper dan aanbrengen nieuw asfalt.
  • Verlaagt de CO2 voetafdruk met meer dan 50% t.o.v. warm aangebracht asfalt.
  • Minder ad-hoc herstel werkzaamheden.
  • Wegen zijn binnen 1 uur weer begaanbaar.