Onze lidmaatschappen

  • Lid van Bouwend Nederland
  • Lid van de VSW (Vakgroep Specialistische Wegenbouw) van Bouwend Nederland en wel de Commissie EAB
    Lid van Nibv (Nederlands Informatiecentrum Bodembeschermende Voorzieningen)
    Het Nederlands Informatiecentrum Bodembeschermende Voorzieningen (NIBV) is een overkoepelende organisatie van bedrijven die affiniteit hebben aan het milieu gerelateerde belangen in het algemeen en bodembescherming in het bijzonder. Het NIBV stelt zich ten doel om interactie te bewerkstelligen tussen haar doelgroepen*, waarbij zij als een onafhankelijk intermediair fungeert.
  • Vakbedrijf Leerbedrijf