BRECOPAC

Productgegevens

Eigenschappen

 • verharding/ondervloer van walsbeton (Roller Compacted Concrete)
 • gelijkwaardig aan beton met sterkteklasse C20/25
 • krimp- en scheurarm
 • vergaand voegloos in het oppervlak
 • standaard oplossingen voor deurpassages en overgangen/aansluiten met aangrenzende constructieonderdelen

Toepassing

 • vloer voor industriële-/opslaghallen en montageoppervlakken
 • ondervloer voor de vloersystemen Brecopac-Plan, Brecopac-Ton, Brecopac-Ton HST, maar ook voor in mortel gestelde tegelvloeren, straatwerk of betontegels

 

Technische gegevens

Eisen aan ondergrond/fundering

 • opbouw op basis van monstername en berekening
 • eisen ondergrond overeenkomstig ‘CUR-Aanbeveling 36’ en ‘NEN-6744’
 • eisen fundering overeenkomstig ‘Standaard RAW Bepalingen’
 • profileringslaag noodzakelijk
 • niet direct op paalfundering toepasbaar

Voegen

 • uitzetvoegen bij einde dagproductie
 • randvoegen (indien noodzakelijk)
 • schijnvoegen (indien noodzakelijk)

Opbouw

 • inbouwdikte 180 mm (standaard)
 • inbouwdikte tot 250 mm (optioneel)

Uitvoeringvoorwaarden

 • minimaal 0 oC, tijdens uitvoering en uitharding
 • ondergrond vorstvrij

Vlakheid

 • DIN 18202, punt 5, tabel 3, regel 2

Belasting

 • oppervlaktelast tot 100 kN/m² (bij standaard inbouwdikte)
 • puntlast tot 60 kN (bij standaard inbouwdikte)
 • bij extreem hoge belasting/gecompliceerde ondergrond is geotechnisch onderzoek noodzakelijk om belastingcondities te kunnen garanderen

Verankering

 • toepassingswaarden overeenkomstig beton met sterkteklasse C20/25

Productie

 • ca. 1.500-2.000 m²/dag/team, afhankelijk van te realiseren oppervlak

Wilt u meer informatie of advies?